maandag 27 februari 2012

Tussendoortje: waarom wij gekozen hebben voor houtskeletbouw...

Aanvankelijk kenden we niet veel van de verschillende bouwmethodes. Gaandeweg raakten we alsmaar meer overtuigd van het houtskeletbouwprincipe. Niet omdat deze bouwmethode 'de beste' zou zijn, want er zijn voor- en nadelen aan elke bouwmethode. Ieder moet dus zelf afwegen of de voordelen afwegen tegenover de nadelen.

Welke voordelen heeft houtskeletbouw?

1. Goede isolatiewaarde
Een houtskelet vormt de dragende structuur van het huis. Sowieso heeft hout een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt dan steen, hetgeen positief is aangezien de warmte beter binnen blijft ten opzichte van een traditionele bouw (met binnen- en buitenmuur). Daarnaast kunnen de ruimtes tussen het skelet, tussen de stijlen, volledig opgevuld worden met isolatie. Niet voor niets wordt houtskeletbouw vaak toegepast in Scandinavische landen.

2. Minder koudebruggen

Een houtskeletbouw is veel minder gevoelig voor koudebruggen die inherent zijn aan bijna elke bouwmethode. Koudebruggen en bouwknopen vermijden is essentieel als je energiezuinig wil bouwen.

3. Korte bouwtijd

Eerst giet men de vloerplaat. Nadat het beton zich goed heeft kunnen 'zetten' (na ca. 3 weken) komt men metingen doen om te starten met de constructie van het skelet. Kort hierna kan men starten met het plaatsen van het skelet. Op slechts enkele dagen tijd staat er een volledig huis op de vloerplaat en kan men de ramen plaatsen. Hierna begint men zo snel mogelijk met de metselwerken aan de buitenkant.

4. Houten constructie heeft een laag gewicht

Houtskeletbouw is een lichte constructie. Rechtstreeks gevolg is dat de fundering minder sterk hoeft te zijn en bijgevolg goedkoper is.

5. Leidingen hoeven niet worden uitgeslepen

Ons houtskelet wordt voorzien van een leidingspouw van 6cm. Super makkelijk om de leidingen in te plaatsen. Bij een traditionele bouw moeten alle bekabelingen van stopcontacten, lichtschakelaars, waterleidingen, collectoren, ... uitgeslepen te worden. Wij daarentegen hebben hiervoor een leidingspouw waardoor kap- en breekwerk niet nodig is.

6. Droge bouwmethode

Muren worden niet bepleisterd, maar voorzien van een extra dikke gyprocplaat aan de binnenzijde. Wij kunnen meteen starten met verfwerken nadat de gyprocplaten geplaatst worden. Bij bouwmethodes waarbij de muren bepleisterd worden, dien je minimaal een jaar te wachten met verven.
Veel nadelen hebben we niet kunnen vinden, maar ze bestaan wel. Een concreet voorbeeld: houtskeletbouw heeft minder 'kritieke massa'. Op warme dagen wordt warmte opgenomen door zware materialen zoals steen en 's nachts terug afgegeven. Bij houtskeletbouw komen er veel minder zware materialen aan te pas waardoor het potentieel om warmte op te slaan veel lager is dan bij de traditionele bouw.
Een vaak gehoord vooroordeel bij houtskeletbouw is dat het huis zou 'kraken' maar dit blijkt een fabeltje. Houtskeletbouw zou niet meer of minder kraakjes en piepjes hebben dan traditionele bouw.

Hout en vuur... is dat geen slechte combinatie? Nog zo'n hardnekkig vooroordeel over houtskeletbouw! Hout boet bij brand pas na lange tijd in aan kracht. Daardoor biedt het evenveel 'veiligheid' bij eventuele brand als traditionele bouw. Fingers crossed dat we dit nooit hoeven te ondervinden!

Luchtdicht en dampopen bouwen

Luchtdicht bouwen

Wanneer je energiezuinig bouwt zal 'luchtdicht bouwen' en de 'blowerdoortest' je niet onbekend in de oren klinken.

Wat houdt luchtdicht bouwen precies in?

Geen enkel huis kan 100% luchtdicht zijn. Veel bouwfirma's proberen klanten te lokken met argumenten als 'wij bouwen luchtdicht'. Maar luchtdicht en luchtdicht is twee, dus welke waarde moet je hechten aan deze 'argumenten'. Een passiefhuis bv. moet aan zeer goede waardes voor luchtdichtheid voldoen (n50-waarde van max. 0,5). Deze n50-waarde staat voor het aantal keer dat de luchtinhoud van de volledige woning ververst wordt per uur op natuurlijke wijze zonder werking van het ventilatiesysteem. Bij een passiefwoning mag dat dus max. 0,5 keer per uur zijn. Voor onze woning wordt n50  1,5 gegarandeerd door de bouwfirma. Dat is op zich een hele goede score maar we hopen zelfs op een nog betere uitvoering! Onze bouwfirma heeft immers al huizen gezet waarbij de waardes van luchtdichtheid evenwaardig waren aan die van een passiefhuis. Essentieel zijn goede afspraken tussen de firma die de ramen komt plaatsen en de bouwfirma. Wij hebben onze voorzorgsmaatregelen genomen en onze bouwfirma heeft al een gesprek gehad met Isobois, onze leverancier van ramen, over de uitvoering van de luchtdichtheid. Daarnaast zal er ook altijd iemand van onze bouwfirma aanwezig zijn op de werf tijdens het plaatsen van de ramen (belangrijk!!).

Bij luchtdicht bouwen worden alle naden en kieren afgetaped waar warmte van binnen naar buiten kan. Het aftapen van deze naden is een werkje dat nauwgezet en consequent moet gebeuren want alles staat of valt hiermee.

Hierna wordt een blowerdoortest uitgevoerd die de kwaliteit van de luchtdichte uitvoering zal testen en de n50-waarde meet. Er wordt in het gebouw een onderdruk en een overdruk van 50 Pascal gecreëerd. Dit komt overeen met een winddruk op de gevels van 5 à 6 Beaufort.

Is luchtdicht bouwen niet gevaarlijk of ongezond? Logische vraag want mensen hebben zuurstof nodig, en liefst niet-vervuilde zuurstof. Een goed ventilatiesysteem is een verplichting bij luchtdicht bouwen. Wij kiezen voor een systeem D met warmteterugwinning. Hierbij wordt de warmte van de uitgevoerde lucht grotendeels gerecupereerd om de ingevoerde/verse lucht op te warmen. Door een dergelijk ventilatiesysteem gaat er quasi geen energie/warmte verloren. De juiste debieten van het ventilatiesysteem worden nauwkeurig berekend op maat van jouw woning. Standaard wordt verse lucht ingevoerd in droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, ...) en afgevoerd in natte ruimtes (keuken, badkamer). De plaatsing van de toevoer- en afvoeropeningen is heel belangrijk om een goede circulatie te garanderen! Daarnaast moet er onder elke deur in huis een spatie zijn (of een rooster) waardoor de lucht naar de volgende ruimte kan.

Er zijn in het vorige decennium verhalen de revue gepasseerd van wijken in Nederland waarbij mensen vergiftigd zijn geweest door hun eigen luchtdichte huis. Deze verhalen grepen sommigen aan om luchtdicht bouwen en ventileren dmv ventilatiesystemen als gevaarlijk te bestempelen. Maar er moet zeker een kanttekening geplaatst worden: de slachtoffers in Nederland hebben nooit hun filters van het ventilatiesysteem vervangen (hetgeen normaal jaarlijks moet gebeuren) en anderen hadden hun ventilatiesysteem gewoon uitgeschakeld.

Dampopen bouwen

Voor ons is een gezond binnenklimaat een absolute prioriteit. Naast het luchtdicht bouwen met een zeer goed ventilatiesysteem (Paul Novus 300), wilden we ook een dampopen huis. Dampopen bouwen noemt men ook wel eens 'ademend bouwen'.

Is dampopen en luchtdicht bouwen dan geen contradictie?

Neen, want dampopen wil niet zeggen dat er lucht naar buiten kan. De term 'ademend bouwen' is dus wat ongelukkig gekozen. Dampopen houdt wel in dat vocht dat binnen gecreëerd wordt (keuken, badkamer, menselijke transpiratie en vocht in onze adem, ...) naar buiten kan. Wanneer je een dampdichte structuur hebt, zal alle vocht immers condenseren op de muren, zullen er schimmels ontstaan en verkrijg je een eerder ongezond binnenklimaat. Het is dus niet onbelangrijk om goed uit te zoeken hoe je dampopen kan bouwen!

Wij hebben een planadvies gehad van het steunpunt Duurzaam Bouwen en daar hebben we onder andere deze kwestie besproken. Aanvankelijk had onze bouwfirma Kingspan Kooltherm K8 voorzien als isolatie in de spouwmuur. Deze isolatie wordt gezien als dampopen, maar als we naar de waardes gaan kijken van dampdoorlatendheid is dat een stuk lager dan de constructie aan de binnenkant van ons houtskelet. Aangeraden wordt om voor materialen te kiezen die alsmaar meer dampopen worden van binnen naar buiten. Ondanks de Kingspan Kooltherm K8-isolatie zeer goede isolatiewaardes heeft, hebben we gekozen om onze spouwmuur te isoleren met minerale wol (hetgeen uitstekend dampopen is maar iets minder goede isolatiewaardes heeft).

woensdag 1 februari 2012

Bouwvergunning is toegekomen!

Onze bouwvergunning werd goedgekeurd op 24/01/2012 en is vandaag (1/02/2012) toegekomen met de post. Vandaag werd dan natuurlijk ook meteen op de bouwgrond een paaltje met de bekendmaking van de vergunning geplaatst.

Hopelijk starten de werken nu zo snel mogelijk. Die kunnen ten vroegste starten binnen 35 kalenderdagen (wettelijke bepalingen).